Altura

Wij helpen organisaties om meer winst te realiseren met minder effort

We bouwen hét bidmanagement platform om een gigantisch onderdeel van onze economie te digitaliseren en automatiseren.

Altura mascotte
Onze missie

Aanbestedingen efficiënter maken voor leveranciers, aanbestedende partijen en de maatschappij.

Jaarlijks wordt in Europa gemiddeld één biljoen euro aan het aanbestedingsproces verspild. Tijd en geld gaan verloren aan een inefficiënt inschrijfproces, administratieve rompslomp en juridische knelpunten. Dit zorgt ervoor dat bedrijven veel tijd en resources investeren om in te schrijven op overheidsaanbestedingen. Deze investering wordt doorgegeven aan de aanbestedende partij, en dus, de burger.

Om verspilling tegen te gaan, aanbesteden toegankelijker te maken en slimmer in te schrijven, hebben we bij Altura een oplossing bedacht. Een alles-in-1 oplossing waarin signaleren en samenwerken aan het beste voorstel en analyseren van waardevolle data samenkomen. Zo vergroot de inschrijver zijn winkans, vindt de aanbestedende partij haar perfecte leverancier en creëren we waarde voor onze maatschappij.

Ons verhaal

Hoe het allemaal begon...

In 2019 ontdekten de oprichters van Altura, Matthijs, Jordi en Trevi, dat het aanbestedingsproces onnodig complex was en leidde tot inefficiëntie en verspilling. Toen ze dieper in dit onderwerp doken merkten ze dat er enorm veel data werd verzameld en gepubliceerd tijdens het aanbestedingsproces maar dat deze data niet benut werd.

Dit probleem had niet alleen gevolgen voor de inschrijvers en aanbesteders maar voor de hele maatschappij. Omdat de drempel om deel te nemen aan het proces verhoogde en het vinden van een goede match tussen leveranciers en aanbesteders steeds moeilijker werd, wat resulteerde in waardevermindering.

Met Altura wordt het aanbestedingsproces geïnnoveerd tot een frictieloosproces waarbij data en AI de bouwstenen vormen. Zo kunnen we processen die dagen duurden reduceren tot enkele minuten.

Door deze aanpak stimuleert Altura bedrijfsgroei, bouwt het zinvolle relaties op en creëert het betere matches met waardevermeerdering voor de maatschappij als onlosmakelijk gevolg.

Managementteam

Start vandaag nog met Altura