Ons verhaal Kenniscentrum

Zoals misschien is opgevallen kan de waarde/prijs van een aanbesteding verschillen in het overzicht ten opzichte van de detailpagina. Nadere uitleg op deze pagina.

Waardes

Zoals misschien is opgevallen kan de waarde/prijs van een aanbesteding verschillen in het overzicht ten opzichte van de detailpagina. Nadere uitleg hieronder.

Let op!
Alle waardes zijn gebaseerd op documentatie van externe partijen. Onze krachtige data scrapers halen waardes direct uit de publicatie documenten. Het kan voorkomen dat een externe partij de incorrecte informatie aanlevert. In dat geval wordt dit ook zo getoont op ons platform.

Gegunde prijs per perceel
Dit is de prijs die voortkomt uit de publicatie documenten. De “gegunde prijs” kan worden aangepast door de aanbestedende partij. Hij/zij is hiertoe bevoegd. Aanpassingen kunt u terugzien op de tijdlijn van de detailpagina.

Let op! Op de overzichtspagina wordt het aggregaat laten zien van deze waardes per perceel

Geraamde waarde per perceel
In aanbestedings jargon wordt een deel van een opdracht een perceel genoemd. Op onze detailpagina worden alle percelen uit de publicatie documenten getoond. Wanneer het aangeduid wordt als geraamd is het een inschatting. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Tijdens de opdracht kunnen er dingen gebeuren waardoor de verwachte omzet niet wordt gehaald. De aanbestedende dienst is je dan niets verschuldigd, zelfs niet bij grote verschillen.

Let op! Op de overzichtspagina wordt het aggregaat laten zien van deze waardes per perceel

Geraamde waarde
Wanneer de “gegunde prijs” niet inzichtelijk is wordt de geraamde waarde getoond. Dit is een inschatting van de waarde van de gehele aanbesteding. Aanbestedende partijen tonen een geraamde waarde om de juiste aanbestedingsprocedure te kunnen kiezen en te controleren of het bedrag wel of niet boven het drempelbedrag staat. Voor inschrijvende partijen kan het geraamde bedrag worden gebruikt om te controleren of het voor hen interessant is.

Gegunde waarde
De totale definitieve waarde van de opdracht van de gehele aanbesteding wordt weergegeven wanneer deze is gepubliceerd.

Waarom is de waarde in het overzicht anders dan op de detailpagina?
Op de overzichtspagina wordt standaard de totalen van zowel de gegunde als geraamde waarde getoond. op de detail pagina laten we de prijs per perceel zien, tenzij dit niet mogelijk is, dan laten we de totale omvang van de aanbesteding zien.

Waarom wordt er een specifieke waarde getoond op de overzichtspagina?
Altura voorziet jou van de meest uitgebreide doch essentiële data. Om het mogelijk te maken om snel de juiste aanbesteding te vinden tonen wij of de “gegunde prijs” of de “geraamde waarde” op de overzichtspagina. Wanneer een van de twee wordt getoond is dit zichtbaar. Het is ook mogelijk dat beide niet beschikbaar zijn. Dan wordt er “onbekend” getoond.
De besluit hiërarchie is als volgt:
1 Totaal gegunde prijs
2 Totaal geraamde waarde
3 Onbekend

Waarom wordt er een specifieke waarde getoond op de detailpagina?
Altura voorziet jou van de meest uitgebreide data op de detailpagina. Om dit mogelijk te maken wordt er een besluit hiërarchie gevolgd.
Deze is als volgt:
1 Gegunde prijs per perceel
2 Geraamde waarde per perceel
3 Totale waarde
4 Geraamde prijs
5 Onbekend

Waarom wordt de waarde getoont in een per uur format?
Wanneer er in de publicatie documenten een waarde van tussen de €10,- en de €500,- wordt getoond en dit niet specifiek wordt geclassificeerd als “per uur” maken wij de inschatting dat het gaat om een het uurbedrag. Dit doen wij om de data voor u ordelijk te maken. De afweging is gebaseerd op het feit dat een aanbesteding pas geldt bij het drempelbedrag dat veruit hoger is dan €500,-.

Hoe kan ik zien om welke waarde of prijs berekening het gaat?
Wanneer je, je op de detailpagina bevindt zie je de waarde links bovenin het venster onder de titel. Hierop kunt u klikken of hoveren (zie figuur 1). Wanneer je deze interactie uitvoert ziet u een verklaring van de de waardeberekening.

Let op! Deze waarde berekening wordt automatisch uitgeklapt wanneer de waarde onbekend is. Of als de waarde die zichtbaar is op de overzichtspagina verschilt met de waarde op de detailpagina.


Figuur 1: waardeberekening

Waarom is de waarde onbekend?
Wanneer er geen enkele waarde inzichtelijk is in het publicatie documenten. Of wanneer er geen waarde zichtbaar is uit vorige revisies. Dan wordt de waarde als onbekend geclassificeerd. Zodra de aanbestedende partij de waarde invult wordt dit automatisch bijgewerkt op de detailpagina.

De hoofdregel is dat alle gegevens die in het standaardformulier worden gevraagd moeten worden verstrekt. Dit betreft onder andere de naam van de winnende inschrijver, de betaalde prijs of prijzen en de totale definitieve waarde van de opdracht of de waarde van de laagste en van de hoogste inschrijving. Toch wordt in de praktijk nog wel eens nagelaten in de aankondiging van de gegunde opdracht de werkelijke opdrachtsom te vermelden. Dit is een oneigenlijk gebruik van de uitzonderingsgrond. In beginsel moet de opdrachtsom in de publicatie worden opgenomen. Nederland is hierop door de Europese Commissie al een aantal keren aangesproken. Indien u toch van mening bent dat een uitzonderingsgrond op u van toepassing is dient u dit te motiveren.