Documentenkluis (Add-on)

8 februari 2023 • 4 minuten

In de documentenkluis kunnen alle relevante documenten worden opgeslagen. Op deze manier heb je belangrijke documenten snel bij de hand.

Folder toevoegen

 • Ga met de muis naar "mappen"
 • Klik op de rechter muisknop
 • Klik op "Nieuwe folder"
 • Geef de folder een naam
 • Klik op "map aanmaken"

Herhaal dit proces wanneer je in een folder een nieuwe folder wilt aanmaken

Document toevoegen

 • Zorg dat je je bevindt in de juiste folder
 • Ga met de muis naar "documenten"
 • Klik op de rechter muisknop
 • Klik op "Bestand uploaden"
 • Selecteer het bestand
 • Noteer het type
 • Noteer tot wanneer het document geldig is
 • Klik op "Uploaden"

De documenten komen onder elkaar in de folder te staan.

Documenten overzicht

 • Klik op de drie puntjes aan de rechter zijde van het document
 • Hier kunt u kiezen om het document te bekijken, te ondertekenen, te verplaatsen, de link te kopiëren, te downloaden of te verwijderen.

Bekijken

 • Wanneer je op "bekijken klikt" wordt het document geladen
 • Aan de rechter zijde zijn de document gegevens te zien
 • Onder aan de pagina kan je een "verzoek tot ondertekening" indienen

Ondertekenen

 • Wanneer je op "ondertekenen" klikt kan je een verzoek tot ondertekening indienen
 • Je kan kiezen tussen "nat ondertekenen" of "digitaal ondertekenen"
 • Noteer het e-mail adres van de persoon die moet ondertekenen
 • Klik op "uitnodiging verzenden"

Verplaatsen naar

 • Wanneer je op "verplaatsen naar" klikt kan je het document verplaatsen naar een andere folder

Link ophalen

 • Waneer je op "link ophalen" klik wordt de link van het document gekopieerd

Downloaden

 • Wanneer je op "downloaden" klikt wordt het document gedownload

Verwijderen

 • Wanneer je op "verwijderen" klikt wordt het document uit de documentkluis verwijderd