Ons verhaal Kenniscentrum

Bid/No-bid matrix

16 september 2022 • 5 minuten

Bid/No-bid matrix

Met de Bid/No-bid matrix kun je aan de hand van stellingen bepalen of een aanbesteding de tijd en investering waard is om op in te gaan.

Wanneer je de Bid/No-bid matrix pagina bezoekt, word je begroet door het volgende scherm:

Bid/No-bid template aanmaken

Wanneer jouw organisatie nog geen templates heeft zie je alleen de optie om een nieuw template aan te maken aan de hand van de volgende waarden:

  • Template naam
  • Beschrijving (van de template)
  • Minimum Bid-threshold (hoe hoog moet de score zijn voor een bid?)
  • Categorieën (waarin je categorieën aanmaakt voor de stellingen)
  • Overig (voor open vragen)

Stellingen

Een categorie met stellingen ziet er als volgt uit:

Hier geef je je categorie een naam en voeg je de onderliggende vragen toe. Je kan elke vraag een weging meegeven in hoeverre die meetelt binnen deze categorie voor je bid/no-bid besluit.
Daarnaast kan je eventueel elk antwoord een andere titel geven en kan je ook een minimum score toekennen aan een vraag. Wordt de minimumscore niet behaald dan wordt dit in het rapport gemeld.
Ook is er de ruimte om toelichting op het gegeven antwoord te vragen. Zo is er inzicht op hoe diegene tot de conclusie is gekomen. Dit veld "toelichting antwoord" kan aan of uitgezet worden en is dus niet verplicht.

Bid/No-bid toets invullen

Via een bestaand projectoverzicht kun je de aanbesteding zelf toetsen, of delen met een teamlid en door hen laten toetsen aan de hand van een Bid/No-bid matrix. Ook is het mogelijk om een aanbesteding vaker te toetsen met bijvoorbeeld meerdere methodes, dit kan handig zijn wanneer je het gevoel hebt dat bepaalde stellingen minder relevant zijn bij een aanbesteding waardoor de matrix resultaten minder accuraat zijn.

Wanneer je hier klikt op de knop 'zelf invullen', krijg je een menu te zien waar je een Bid/No-bid template kan kiezen om mee te toetsen.