Ons verhaal Kenniscentrum

Aanbestedingspagina

15 maart 2022 • 1 minuut

Structuur van de aanbestedingspagina.

 1. Titel van de aanbesteding

 2. Waarde (indien deze bekend is)

 3. Sluitingsdatum

 4. Plaats van uitvoering

 5. Origineel platform van plaatsing

 6. Beschrijving van de aanbesteding

 7. CPV codes, Gunningscriteria en voorwaarden voor deelneming

 8. Alle documenten en formulieren toebehorende aan deze aanbesteding

 9. Aanbesteding volgen of delen

 10. Contact informatie aanbestedende partij

 11. Naar inschrijvingspagina

 12. Activiteit en planning