About us Knowledge base
Tendertips

Froukje de Lange: SROI, wat is het en waar liggen de kansen?

12 April 2022 • 3 minutes

Hoe sociaal uw onderneming en uw bedoelingen ook zijn, het blijkt altijd weer een uitdaging om aan de harde SROI-eisen te voldoen.

SROI: geen bijzaak maar kernzaak
Social Return On Investment… Hoe sociaal uw onderneming en uw bedoelingen ook zijn, het blijkt altijd weer een uitdaging om aan de harde SROI-eisen te voldoen. In steeds meer aanbestedingen vormt social return een onderdeel van de gunningscriteria. Maar wat wil de aanbestedende dienst hiermee? En vooral: welke kansen liggen er voor u?

Social return on investment: wat en waarom?
Met Social Return On Investment vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver om een deel van haar werkzaamheden terug te stoppen (return) in de maatschappij door sociale en maatschappelijke initiatieven. Door hier een eis voor neer te leggen maakt de overheid opdrachtnemers bondgenoot in de missie om haar sociale doelstellingen te halen. Daarmee levert een aanbesteding voor de overheid ook een directe sociale winst op. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de norm geworden.

Maatschappelijke waarde moet u hier breed interpreteren. Hoewel u door stagiaires in te zetten strikt gezien ook aan social return voldoet, krijgen inschrijvers de vrijheid om creatief te denken in het kader van de opdracht. Start daarom bij de waarde die u als inschrijver kunt toevoegen aan de maatschappij. Kunt u bijvoorbeeld workshops geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Is er binnen deze opdracht ruimte voor iemand met een autistische stoornis?

Waar liggen uw kansen? SROI is vooral een geweldig initiatief voor organisaties met een maatschappelijke missie. Maar voor veel ondernemingen blijkt het moeilijk om aan de SROI-eisen te voldoen. Dat komt met name omdat het raakt aan de kern van de onderneming: de mensen die het werk doen. ****Als organisatie bent u trots op het hechte en goed functionerende team. Dan valt het niet mee om hier plotseling vreemde mensen aan toe te voegen – mensen die in sommige gevallen ook een handleiding hebben. Zeker als het vakgebied erg specialistisch is of veel vraagt van de werknemers.
Maar, Social Return is ook een geweldige kans. Om iets bij te dragen aan de maatschappij – iemand die door ziekte weer langzaamaan in werkuren wil opbouwen of iemand die in Nederland aan het inburgeren is. Het levert vaak weer een nieuwe visie en energie op die ook buiten de werkvloer voelbaar is. En mocht u twijfelen of u de juiste begeleiding aan deze mensen kunt bieden? Vaak zijn er subsidies waar u gebruik van kunt maken om hier bij te helpen.

Als je een overtuigende SROI-visie ontwikkelt, levert dit je meer op dan alleen de winst van een aanbesteding.

Drie tips voor een goede visie SROI bepaalt regelmatig een groot deel van de beoordeling in een aanbesteding. Om op dit onderdeel geen punten te missen, helpt het om aan de voorkant een goede visie te ontwikkelen. Drie tips:

  1. Ken uzelf
    Om een visie op SROI te ontwikkelen analyseert u eerst de bedrijfsprocessen. Is hier, zonder hoge kosten of kwaliteitsconcessies, ruimte voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Door met het hele team bedrijfsprocessen te analyseren wordt het in de toekomst voor alle medewerkers makkelijker om hierin mee te draaien.
  2. Leer de ander kennenVervolgens loont het om u in te leven en lezen in de maatschappelijke situatie van de aanbestedende partij. Met welke problemen worstelt deze? Hoe kunt u op een inventieve manier een deel van die problemen overnemen? Onthoud: de aanbestedende partij is er niet op uit om het u moeilijk te maken, maar is uw partner in een gezamenlijke missie.
  3. Ontdek de toegevoegde waardeZie de strategische waarde van uw social return. Want als u een overtuigende SROI-visie ontwikkelt, levert dit meer op dan alleen de winst van een aanbesteding. Wanneer u samen werkt aan een SROI-visie, levert dit u een goede analyse van de bedrijfsstructuur op én versterkt u mogelijk het teamgevoel.

Een winnende visie Voelt een overtuigende social return-visie voor uw organisatie als een worsteling? Corus Tenderadvies helpt bedrijven dagelijks om een sterk sociaal verhaal te vertellen en zo aanbestedingen te winnen. Neem contact met ons op voor een goed gesprek!