Ons verhaal Kenniscentrum
Help

Froukje de Lange: SDG's, wat is het en waarom zijn ze belangrijk bij het winnen van een aanbesteding?

3 mei 2022 • 4 minuten

Het SDG-filter past op elke aanbesteding en is daarmee een hele concrete tool om uw duurzaamheidsvisie te delen.

Of het nu gaat om een aanbesteding in de drankenvoorziening, de ouderenzorg of de ondergrondse infrastructuur; de mogelijkheden om bij te dragen aan maatschappelijke oplossingen zijn talrijk. Het SDG-filter past op elke aanbesteding en is daarmee een hele concrete tool om uw duurzaamheidsvisie te delen, de opdrachtgever te inspireren en samen concrete maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.

SDG’s, wat is het?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien maatschappelijke doelen voor 2015 t/m 2030, ontwikkeld door de Verenigde Naties. Het bijzondere aan deze doelstellingen is dat iedereen, van overheid tot individu tot onderneming, hier zijn steentje aan bij kan dragen. Dit maakt het heel gemakkelijk om samen te werken en zo meer impact te maken op duurzame ontwikkelingsdoelen. Bovendien zijn de doelen uitgesplitst in 169 concrete targets. Zo kunt u als organisatie het SDG-framework gebruiken om maatschappelijke doelstellingen te formuleren, inspanningen te duiden en resultaten te communiceren. Daarmee laat u zien niet alleen terug te deinzen voor serieuze ambities, maar maakt u het tegelijkertijd heel concreet.

Voorloper aan inkoopkant - Provincie Zeeland

Wie nog twijfelt over de rol van SDG’s in aanbestedingen kan eens kijken naar Zeeland. Zij zien de SDG’s als een universele taal die gesproken wordt door overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Daarom heeft de hele provincie besloten om voor al hun inkoop tussen 2021 en 2024 Social Development Goals als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat zij voor alle SDG’s de kansen en risico’s meeweegt en actief samenwerkt met marktpartijen om zo met inkoop een bijdrage te leveren aan duurzame economische groei in de gehele keten.

Een voorbeeld van een provinciale duurzame aanbesteding in Zeeland is de renovatie van de elektrotechnische installatie van de Grote Sluis in Vlissingen. Voor dit werk is voor een draaikransaandrijving gekozen die een positieve impact heeft op de volgende drie SDG’s:

  • SDG 3 (gezondheid en welzijn) omdat een draaikrans veiliger is bij de uitvoering van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden;
  • SDG 8 (eerlijke groei) omdat er veel vakmensen met hoge toegevoegde waarde zijn ingezet;
  • SDG 12 omdat de aandrijving meer dan 60 jaar mee gaat en compleet recyclebaar is aan het einde van de levensduur.

Hoe gebruik ik het in mijn inschrijving?

De rol van inkoop is dus groot bij de weg naar duurzaamheid. De overheid heeft u als opdrachtnemer nodig om die stap te nemen. En dat biedt kansen voor u, want dat betekent dat u met uw plan van aanpak de wereld een stukje mooier kan maken, echt meerwaarde levert en u daarmee onderscheidt van de concurrent. Verdiep u daarom altijd goed in de opdrachtgever. Zijn er duurzaamheidsdoelstellingen waar de focus ligt, bepaalde uitdagingen of ziet u voor de gemeente nog kansen op dit vlak? Dat is waar u meerwaarde toont en het verschil maakt ten opzichte van de concurrent.

Maak de doelstellingen vervolgens SMART en toepasbaar. Presenteer niet alleen hoe je bij gaat dragen aan bepaalde SDG’s, maar vertel ook hoe en wanneer je de voortgang hiervan meet.  Zo maak je de doelstellingen heel concreet en laat je zien volledige grip te hebben op weg naar een betere wereld.