Ons verhaal Kenniscentrum
Aanbestedingstips

Froukje de Lange: Impact bij aanbesteden

30 maart 2022 • 5 minuten

Van een circulaire economie tot een inclusieve samenwerking: iedere inschrijving is een kans om de wereld te verbeteren.

De komende weken neemt Froukje Lange (planschrijver bij Corus) je in drie blogs mee over de positieve impact die u als ondernemer heeft bij aanbesteden. Want wat gaat er veranderen als ú uw volgende aanbesteding wint?

De Nederlandse overheid is voor maar liefst 18% verantwoordelijk van de klimaatvoetafdruk van Nederland. Dit, terwijl de klimaatcrisis nog maar één voorbeeld is van de wereldwijde problemen waar we mee te maken hebben. De maatschappij kampt met nog veel meer uitdagingen. Het goede nieuws? De overheid én u als ondernemer kunnen hier via aanbestedingen een positieve impact op maken. Van een circulaire economie tot een inclusieve samenwerking: iedere inschrijving is een kans om de wereld te verbeteren.

SROI

In veel aanbestedingen vormt Social Return On Investment een onderdeel van de gunningscriteria. Hiermee vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver om een deel van haar werkzaamheden terug te stoppen (return) in de maatschappij door sociale en maatschappelijke initiatieven. Door hier een eis voor neer te leggen maakt de overheid opdrachtnemers bondgenoot in de missie om haar sociale doelstellingen te halen. Daarmee levert een aanbesteding voor de overheid ook een directe sociale winst op.

Door opdrachtnemers uit te dagen creatief na te denken over SROI zijn er al vele mooie voorbeelden uit de praktijk te noemen. Zo helpt het 1000-banenplan in de Provincie Groningen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan en werkte opvanghuis Berlicum samen met het Werkcarroussel om vroegtijdig schoolverlaters op te leiden.

SDG’s

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien maatschappelijke doelen voor 2015 t/m 2030, ontwikkeld door de Verenigde Naties. Het bijzondere aan deze doelstellingen is dat iedereen, van overheid tot individu tot onderneming, hier zijn steentje aan bij kan dragen en dat ze dus een universele taal zijn. Dit maakt het heel gemakkelijk om samen te werken, samen doelen te stellen en zo meer impact te maken op duurzame ontwikkelingsdoelen. Denk aan een schilder die oude materialen hergebruikt in het onderhoud van panden, of een leverancier van ICT-middelen die oude laptops die nog prima werken aan scholen doneert met kansarme kinderen. Met de SDG’s dagen opdrachtgevers ondernemers uit om verder te kijken dan alleen de directe opdracht.

Hoe gaat ú de wereld verbeteren?

U ziet het. De aanbestedende dienst daagt opdrachtnemers steeds vaker uit om na te denken over een duurzaamheidsvisie en concrete acties hierbij. Maar ook als de aanbestedende dienst hier geen eisen aan stelt adviseren wij altijd om in uw plan op te nemen hoe u concrete maatschappelijke veranderingen teweeg gaat brengen. Laat zien hoe u de opdrachtgever bij de hand kunt nemen in die ontwikkeling. Juist daar zit échte toegevoegde waarde met het maken van impact als resultaat.